Pareto
eficientizarea Pareto

Optimizarea Pareto reprezintă o stare în care resursele nu pot fi realocate în cadrul unei structuri pentru a îmbunătăți o situație fără ca alta să fie afectată.

Eficientizarea Pareto implică faptul că resursele sunt alocate membrilor structurii eficient, dar inechitabil.

Un ecosistem este reprezentat de structura membrilor care interacționează complementar pentru un rezultat definit. Cum este cazul proiectelor I5 Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență în cadrul Componentei 9.

Ecosistemul are în vedere realizarea activităților configurate și definite de sintagma “value proposition”. În cazul nostru, este obținerea de soluții de CDI cu impact în economie și societate.

Patru elemente stau la baza unei abordări structuraliste a ecosistemelor:

  1. Activitățile necesare pentru ca rezultatul să se materializeze. În cazul analizat, fiecare Centru de competență se constituie într-o rețea de excelență ce reunește organizații de drept public și privat din domeniul CDI, care dezvoltă împreună o agendă comună strategică pentru realizarea activităților propuse;
  2. Parteneri care pot realiza mai multe activități sau activități realizate de mai mulți parteneri. În cadrul I5, sunt eligibile costurile cu personalul în măsura în care aceștia sunt angajați în proiecte care abordează una dintre misiunile Orizont Europa;
  3. Secvența din fluxul de activități în care fiecare actor este implicat și cine preia activitatea. Solicitantul și partenerii acestuia își asumă îndeplinirea indicatorilor de realizare și indicatorilor de rezultat cel puțin la nivelul minim, raportat la graficul activităților stabilit prin contract;
  4. Legăturile dintre actori din perspectiva resurselor. Centrul de competență este o platformă de colaborare între organizații de cercetare ce reflectă nevoile, competențele și resursele identificate în faza de elaborare a proiectului. Structura de management este constituită din reprezentanții tuturor organizațiilor și întreprinderilor implicate în asociere. Este condusă de directorul de proiect al proiectului complex și responsabilii de proiect din partea tuturor partenerilor în vederea corelării și coordonării activităților și resurselor din cadrul organizațiilor.

Asumarea rolului de lider depinde și de interesul partenerului principal. În cazul de față, liderul are imaginea de ansamblu a structurii și rolurilor atribuite celorlalți parteneri; iar aceștia recunosc și realizează rolul asumat, cedând alte aspirații.

Managementul se concentrează pe coordonarea activităților în vederea atingerii obiectivului pentru care toți partenerii contribuie cu resurse eficient alocate pentru implementarea proiectului.

Reglementările juridice privind regulile, termenele și condițiile aplicabile sau anexe neclare, care nu facilitează implementarea și monitorizarea activităților pentru realizarea scopului propus, nu se subscriu ingredientelor unei gândiri strategice de excepție cu privire la funcționarea optimă a ecosistemului.

Astfel, o strategie bună nu este nici necesară, nici suficientă pentru succes, dar crește probabilitatea ca succesul să se materializeze prin realizarea indicatorilor proiectului stabiliți prin semnarea unui contract de adeziune.

Planificarea ecosistemelor
Etichetat pe:                    
Loading Facebook Comments ...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *