Situația sanitară generată de SARS-CoV-2 are un puternic impact economic și social asupra României.

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) a fost elaborat de către autoritățile române pentru a răspunde acestor provocări.

PNRR include reforme și investiții cu aplicabilitate națională și locală în mai multe domenii, până la nivelul unităților administrativ teritoriale.

Reformele și investițiile din PNRR trebuie să:

 • sprijine tranziția verde și cea digitală;
 • contribuie la soluționarea eficientă provocărilor identificate;
 • consolideze potențialul de creștere, crearea de locuri de muncă și reziliența economică și socială a țării.

Primăriile sunt eligibile în cadrul mai multor componente din PNRR, fără a avea o alocare predefinită. Nu toate investițiile finanțate prin PNRR sunt identificate și menționate distinct.

Ministerele de resort, cu responsabilitate în implementarea acestor reforme și investiții:

 • vor asigura gestionarea componentelor;
 • vor realiza ghidurile specifice;
 • vor lansa apelurile de proiecte.

Cea mai mare parte a apelurilor de proiecte se va lansa în prima jumătate a anului 2022 pentru a putea îndeplini țintele și jaloane asociate investițiilor respective.

Unitățile administrativ teritoriale pot aplica pe următoarele investiții:

Componentă

Investiție

 

C 1  Managementul apei

I.1

Extinderea sistemelor de apă și canal în localități aflate în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți 

I.2

Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e

I.3

Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente

C 3 Managementul deșeurilor

I.1

Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune

I.2

Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și a altor deșeuri agricole compostabile

C 5  Valul renovării

I.1

Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit existent – Renovare energetică moderată sau aprofundată/renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

C 7 Transformarea digitală

I.17

Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni centre de competențe digitale, inclusiv modernizarea și extinderea acestora

C 11 Turism și cultură

I.1

Promovarea celor 12 rute turistice/culturale – Activități de restaurare/reabilitare a castelelor, curiilor, culelor, bisericilor de lemn, mânăstirilor din zona Moldovei, clădiri din ruta Sfântului Ladislau, castrelor romane, cetăților, caselor cu arhitectură tradițională și clădirilor din ruta pentru refacerea peisajului cultural din Delta Dunării și a infrastructurii specifice, inclusiv refacere peisagistică a zonei

I.2

Modernizarea/crearea muzeelor și memorialelor (restaurare și modernizare)

I.4

Amenajarea a 3.000 km de trasee velo la nivel național, inclusiv traseele EuroVelo și Via Transilvanica și circuitele velo adiacente acestora, precum și alte trasee ce vor fi selectate cu preponderență pe digurile cursurilor de apă administrate de către Administrația Națională Apele Române

C 12 Sănătate

I.1

Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești ( reabilitarea, modernizarea și dotarea de cabinete de asistență medicală primară, unități medicale mobile; reabilitarea, modernizarea, extinderea (inclusiv prin construcții de clădiri noi), dotarea de ambulatorii/unități medicale publice sau a altor structuri publice care furnizează asistență medicală ambulatorie; construcția de centre comunitare integrate sau reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii existente și/sau dotarea acestora; reabilitarea de planificare familială existente

I.2

Dotarea și modernizarea de spitale

I.2.1

Investiții în infrastructură spitalicească publică nouă, în vederea relocării integrale sau parțiale a unităților medicale din acele spații care pun în pericol pacientul și personalul medical și care nu răspund cerințelor igienico-sanitare

I.2.2

Investiții în echipamente medicale și aparatură pentru infrastructura sanitară nou-construită

I.2.3

Dezvoltarea infrastructurii publice spitalicești  – echipamente și dotări, ATI nou-născuți, reducerea riscului de infecții spitalicești

C 13 Reforme sociale

I.1

Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii în situație de risc

I.2

Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, crearea unei rețele de centre de asistență și reabilitare pentru vârstnici

C 15 Educație

I.1

Schemă de granturi pentru construirea și operaționalizarea, de către operatori publici, a unui număr de 110 de creșe cu scopul favorizării revenirii părinților în câmpul muncii

I.2

Schemă de granturi pentru înființarea și operaționalizarea unui număr de 412 servicii complementare pentru grupurile dezavantajate în cele 41 de județe și în municipiul București

I.4

Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar

I.6

Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate

I.7

Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare

I.9

Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ

I.10

Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi

I.11

Asigurarea dotărilor sălilor de clasa si a laboratoarelor/cabinetelor școlare din sistemul preuniversitar  pentru atingerea standardelor de calitate, altele decât unitățile gimnaziale și de IPT finanțate prin granturi

I.12

Schema de granturi pentru consorții școlare rurale; Investiția nr. 13 – Echiparea laboratoarelor de informatică din unitățile de învățământ profesional și tehnic

I.14

Dotarea atelierelor școlare din unitățile de învățământ

I.17

Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere) construcții noi și modernizare

Componenta C10 Fondul local are o alocare dedicată pentru județe sau tipuri de UAT în funcție de tipurile acestora (municipii, municipii reședință de județ, orașe, comune și sectoarele municipiului București):

 • Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri / locuințe de necesitate/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ;
 • Intervenții pentru mobilitatea urbană verde;
 • Construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ;
 • Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale;
 • Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

În link-ul următor puteți regăsi măsurile conexe (reforme sau investiții) împreună cu indicatorii calitativi pentru jaloane, indicatorii cantitativi pentru țintele stabilite, termenul de realizare, alături de o descriere a fiecărui jalon și a fiecărei ținte.

euro PNRR
PNRR

 

 

 

Primăriile în PNRR
Etichetat pe: