GDPR (General Data Protection Regulation) se traduce ca Regulament General Pentru Protecția Datelor. Acesta are ca scop informarea utilizatorilor asupra modului în care sunt utilizate datele lor cu caracter personal.

Existența unui unui site presupune și respectarea prevederilor legislative aferente prin actualizare acestuia în vederea respectării prevederilor legale, de securitatea și confidențialitate a datelor personale procesate și pentru a evita incidentele de securitate.

Legislație relevantă:

  • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice
  • Regulamentul European nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR)
  • Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Prin urmare, operatorul unui site trebuie:

  • să poată demonstra măsurile tehnice și organizatorice întreprinse pentru conformarea cu GDPR;
  • să asigure protecția comunicațiilor electronice;
  • să asigure protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Prețurile GDPR pentru conformitate site pornesc de la 1.200 lei/site 

Toate prețurile au rol informativ și sunt negociabile. Pentru o ofertă exactă, vă invit să mă contactați.

GDPR
GDPR

Limitări ale serviciilor de conformitate GDPR pentru site – Prețul serviciilor de conformare GDPR pentru site web nu implica și fluxurile interne ale companiei sau alte site-uri deținute de către aceasta.