O politică publică reprezintă suma activităţilor desfăşurate de organele administraţiei publice cu scopul de a  soluţiona, prin intermediul unor reforme sau propuneri de acte normative, probleme publice identificate.

Apoi, intervine partea în care cineva, de cele mai multe ori chiar inițiatorul, monitorizează implementarea și evaluează impactul acestora.

La nivel european, identificăm 2 (două) tipuri principale de legislație:

  • Directiva – se implementează individual prin transpunerea în legislație națională;
  • Regulamentul – caracter general, obligatoriu, cu aplicabilitate imediată  pentru fiecare stat membru. 

Din perspectiva PNRR, legislația specifică cuprinde, printre altele, Regulamentul (UE) 2021/241 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, iar la nivel național Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar al MRR.

PNRR se bazează pe capacitarea autorităților de a-și asuma reforme ambițioase cu scopul de a obține un nivel ridicat de reziliență față de criza provocată de COVID-19.

Printr-o analiză profundă și un proces de stabilire a priorităților, au fost identificate provocări în materie de reforme care au fost cuprinse în PNRR, dintre care menționez indicativ, nu limitativ: Reforma pensiilor, Reforma fiscală, Reforma Administrației publice, Reforma justiției.

MCID, minister de linie în cadrul căruia activez, se concentrează pe transformarea digitală a administrație și a serviciilor publice pe care aceasta le furnizează.

Transformarea digitală a administrației publice locale și modul de furnizare a serviciilor publice implică elaborarea de reforme, realizarea de politici publice pentru furnizarea de servicii receptive la o atitudine pro-activă, dar și utilizarea de instrumente digitale pentru o gestionare eficientă resurselor.

Fiecare Stat Membru trebuie să furnizeze o evaluare DNSH astfel încât nicio investiție și reformă nu ar trebui să cauzeze un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu. Principiul DNSH definește noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru obiectivele de mediu în sensul art. 17 din Regulamentul privind taxonomia.

Consider vitală îmbunătăţirea sistemului de consultare publică în cazul instrumentelor privind reformelor care conduc la realizarea unor politicile publice, fără a aduce atingere principiului ireversibilităţii reformelor şi investiţiilor incluse în PNRR.

Cadrul legislativ al României reprezintă un bun punct de plecare pentru dezvoltarea unor politici publice bazate pe dovezi obtinute nemijlocit, urmare a analizei nevoilor și recomandărilor specifice.

pnrr
reforme în PNRR

 

Logica PNRR și temeiul reformelor necesare, dar nu și suficiente.
Etichetat pe:                        
Loading Facebook Comments ...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *