În continuarea articolului Aparența binelui, vreau să mai comentez un pic frumoasa măsură 2.1.A ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.
Referindu-mă la capacitatea operațională a solicitantului, una din componentele unui plan de afaceri este reprezentată de fundamentarea costurilor investiției în sensul în care aveți obligația să solicitați 3 (trei) oferte de preț pentru bunurile/serviciile prinse în bugetul proiectului.
Totodată, trebuie avut în vedere ca fluxul de numerar net să fie pozitiv în orizontul de timp pentru care avem în vedere investiția.
Acordarea acestui ajutor financiar nerambursabil este condiționat de crearea de noi locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului. Acest indicator este evaluat și scorat diferit în funcție de numărul de angajați avuți în vedere: 3 pct (1-2 angajați), 7 pct (3-4 angajați ) și 10 pct (5 angajați ).
Din punct de vedere al principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea, Apelul de proiecte 2.1.A ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – POR 2014-2020 include, printre altele, măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament, respective angajarea de persoane din categorii defavorizate: (…)
– are vârsta de peste 50 de ani;
– familie mono parentală; ()
– este membru al unei minorități etnice dintr-un stat membru;
– nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 12 luni și aparține uneia din categoriile mai sus menționate; (…)
– prezintă o incapacitate fizică, mentală, intelectuală sau senzorială de durată care, în interacțiune cu diferite bariere, poate impiedica participarea sa deplină și efectivă într-un mediu de lucru, în condiții de egalitate cu alți lucrători.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta articolul publicat pe cppue.ro.

Pace!

Aparența binelui – partea aII-a
Etichetat pe:                    
Loading Facebook Comments ...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *